Invitation til generalforsamling, marts 2018

Invitation til generalforsamling i Landsforeningen Af Førerhundebrugere Fredag den 8. til søndag den 10. marts 2019

 

Kære medlemmer af LAF!

Så er det nu du og din hund skal spidse ører. Du og din hund og evt. ledsager inviteres nemlig hermed til den ordinære generalforsamling i LAF 2019.

Generalforsamlingen er stedet, hvor du har indflydelse på, hvad foreningen skal arbejde med i det kommende år. Det er også her bestyrelsen vælges og det er her, du har mulighed for at møde DBS’s førerhundeordning.

 

Herudover er der naturligvis det gode sociale samvær, hvor vi har muligheden for at udveksle erfaringer om det at have førerhund.

 

Der er med andre ord masser af gode grunde til, at du skal deltage i generalforsamlingen

 

I 2019 skal der vælges:

En kasserer for 2 år,

2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

2 suppleanter for 1 år,

1 revisor for 2 år og 1 revisorsuppleant for 1 år.

 

Bestyrelsen inviterer Førerhundeordningen søndag formiddag, hvor vi skal høre om, hvad der sker i førerhundeordningen lige nu, og der vil være mulighed for spørgsmål og debat.

 

Prisen for deltagelse er 700 kr. for aktive og interessemedlemmer og 900 kr. for øvrige ledsagere. Børn under 15 år deltager for kr. 450,00.

 

Har Du forslag som ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal disse være formanden i hænde senest 14 dage før Generalforsamlingens afholdelse.

Forslag sendes til:

Kai Østergaard, Solvang 11, 6600 Vejen. Tlf. 60 54 32 10 e-mail: formand@foreningen-LAF.dk

 

Der er – i forhold til tidligere program for generalforsamlingen – sket en del ændringer, som længe har været et ønske fra jer medlemmer og, som vi også har lovet at gøre anderledes. Vi har med det nye program forsøgt at få afviklet selve generalforsamlingen lidt hurtigere og samtidig giver vi så os alle mulighed for at være lidt mere fysisk aktive lørdag eftermiddag. Dette har så også betydet at de enkelte dagsordenspunkter ikke er tidsfastsatte i programmet, men at vi blot skal være færdig med selve generalforsamlingen senest lørdag eftermiddag kl. 14.30. Derfor er selve dagsordenen også et selvstændigt bilag.

Endelig er besøget fra Førerhundeordningen flyttet til søndag formiddag.

 

Vi håber du vil synes om det nye program, som vi har forsøgt at gøre lidt mere spændende; men der vil selvfølgelig være mulighed for fremtidige ændringer, hvilket vi kan tale om i forbindelse med evalueringen.

 

For at kunne deltage på Generalforsamlingen, skal du have betalt dit kontingent til foreningen. Dette udgør 300 kr. for aktive medlemmer og 150 kr. for interessemedlemmer.

 

Du skal enten tilmelde dig til kasserer Michael Kok på tlf. 20 41 59 19 e-mail.

Kasserer@Foreningen-LAF.dk

 eller formand Kai Østergaard tlf. 60 54 32 10 e-mail: Formand@Foreningen-LAF.dk

 

Af hensyn til overnatningsmuligheder, vil vi bede om tilmelding senest den 22. februar 2019. Såfremt der r flere tilmeldte end vi har reserveret værelser til, vil der naturligvis blive tilbudt overnatning ude i byen uden ekstra omkostninger.

 

Ved tilmeldingen skal du oplyse følgende:

Dit DBS medlemsnummer,

Om du er diabetiker eller har andre specielle kostønsker,

Hvilket foder din hund spiser, Eukanuba eller Basic, eller om du selv medbringer foder.

Beløbet på dine rejseudgifter.

Om du skal med på fælles transporten om søndagen, fra Fuglsangcentret til Fredericia banegård.

Vi vil også gerne vide, hvem du evt. kan bo sammen med, da der kan være rift om værelserne.

 

Der vil være programmer og regnskaber på punkt og sort til uddeling under arrangementet. Programmet fremgår endvidere af denne invitation.

Du kan få foreningens vedtægter tilsendt ved henvendelse til kasserer Michael Kok eller formand Kai Østergaard.

Vi glæder os til at se rigtig mange af Jer på generalforsamlingen .

 

Vel mødt.

Bestyrelsen

 

Praktiske oplysninger:

 

Tid: Fredag den 8. til søndag den 10. marts 2019.

Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150 7000 Fredericia

prisen for deltagelse i fællestransport søndag er 25 kr, som opkræves sammen med deltagerbetalingen.

 

Der vil være 2 busafgange fra Fuglsangcentret til Fredericia banegård .

Første busafgang kl. 12.50

Anden busafgang kl. 13.15

Husk at der ingen fællestransport er fra Fredericia banegård til Fuglsangcentret fredag.

 

Der ydes rejsegodtgørelse med billigste offentlige transportmiddel, til aktive medlemmer.

Der ydes ikke rejsegodtgørelse til interessemedlemmer/ledsagere.

 

Bemærk: Din tilmelding er bindende, og ved afbud senere end 14 dage før generalforsamlingen kan tilbagebetaling ikke forventes.

 

På ankomstdagen fredag vil du kunne få udleveret værelsesnøglerne fra kl. 13.00

Husk at værelset skal være forladt og værelsesnøglen skal afleveres i receptionen inden kl. 10.00 på afrejsedagen.

 

HUSK HUSK HUSK

DIN HUND SKAL VÆRE NYLIG LOPPEBEHANDLET Med et af de i handlen godkendte midler.

Husk ligeledes, at afmærke din bagage, så den er let genkendelig for hjælpere og dig selv.

 

Program for generalforsamlingen i Landsforeningen af Førerhundebrugere LAF 8. – 10. marts 2019 på Fuglsangcentret

 

Fredag den 8. marts 2019

 

16.00-18.00: Ankomst og indkvartering.

 

18.00-19.30: Middag.

 

19.30-20.00: Velkomst, navneopråb samt gennemgang af generalforsamlingens program.

 

20.00-22.00: Generalforsamlingen åbnes. Der vil blive serveret kaffe/the undervejs.

 

22.00 Hyggeligt samvær.

 

Lørdag den 9. marts

 

07.30-09.00: Morgenmad.

 

09.00-12.00: Generalforsamlingen fortsættes. Der serveres kaffe/the undervejs

 

12.00-13.30: Frokost

 

13.30-14.30: Generalforsamlingen fortsætter og der serveres kaffe/the 

 

14.45-17.30:Aktiviteter for 2 og 4-benede

 

18.30: Middag med efterfølgende kaffe/the i restauranten – og hyggeligt samvær.

 

Søndag den 10. marts

 

07.30-09.00: Morgenmad.

 

09.30-11.30: Mød DBS’ førerhundeordning. Herunder serveres kaffe/the

 

11.30-11.45: Evaluering af Generalforsamlingen.

 

12.00: Frokost.

 

Herefter afrejse.

Kl. 12.50 Første bus kører fra Fuglsangcentret til Fredericia banegård.

Kl. 13.15 Anden bus kører fra Fuglsangcentret til Fredericia banegår.

 

Ret til ændringer forbeholdes naturligvis af hensyn til DSB

 

Dagsorden til generalforsamling i Landsforeningen af Førerhundebrugere LAF 8. – 10. marts 2019

 

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 3 stemmetællere og mindst 1 referent.

3. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning til godkendelse.

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

5. Indkomne forslag.

6. Fremtidigt arbejde.

7. Fastsættelse af kontingent.

8. Valg af:

a) Kasserer

b) Øvrige bestyrelsesmedlemmer.

c) Suppleanter til bestyrelsen.

d) Revisorer.

e) Revisorsuppleant.

9. Eventuelt.