Invitation til generalforsamling, februar 2018

Invitation til generalforsamling i Landsforeningen Af Førerhundebrugere.

Fredag den 23. til søndag den 25. februar 2018.

 

Kære medlemmer af LAF!

Så er det nu du og din hund skal spidse ører. Du og din hund og evt. ledsager inviteres nemlig hermed til den ordinære generalforsamling i LAF 2018.

Generalforsamlingen er jo stedet, hvor du har indflydelse på, hvad foreningen skal arbejde med i det kommende år. Det er også her bestyrelsen vælges og det er her, du har mulighed for at møde DBS’s førerhundeordning, forretningsudvalget og Instruktørforeningen.

Herudover er der det gode sociale samvær, hvor vi har muligheden for at udveksle erfaringer om det at have førerhund.

 

Der er med andre ord masser af gode grunde til, at du skal deltage i generalforsamlingen

 

I 2018 skal der vælges:

En formand for to år

En kasserer for et år,

1 bestyrelsesmedlem for 2 år.

2 suppleanter for 1 år,

1 revisor for 2 år og 1 revisorsuppleant for 1 år.

 

Bestyrelsen inviterer førerhundekonsulenten i DBS, den blindefaglige konsulent, førerhundeordningens politisk ansvarlige fra forretningsudvalget og en repræsentant fra DBS’s førerhundeinstruktører til lørdag eftermiddag, hvor vi skal høre om, hvad der sker i førerhundeordningen lige nu, og der vil være mulighed for spørgsmål og debat.

 

Prisen for deltagelse er 700 kr. for aktive og interessemedlemmer og 900 kr. for øvrige ledsagere. Børn under 15 år deltager for kr. 450,00.

 

Har Du forslag som ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal disse være formanden i hænde senest 14 dage før Generalforsamlingens afholdelse.

Forslag sendes til:

Kai Østergaard, Solvang 11, 6600 Vejen. Tlf. 60 54 32 10 e-mail: formand@foreningen-LAF.dk

 For at kunne deltage på Generalforsamlingen, skal du have betalt dit kontingent til foreningen. Dette udgør 300 kr. for aktive medlemmer og 150 kr. for interessemedlemmer.

 

Du skal enten tilmelde dig til kasserer Henning Backs på tlf. 23 11 79 88 e-mail.

henningbacks.dk

eller formand Kai Østergaard tlf. 60 54 32 10 e-mail: Formand@Foreningen-LAF.dk

 

Af hensyn til overnatningsmuligheder, vil vi bede om tilmelding senest den 10. februar 2018. Såfremt der r flere tilmeldte end vi har reserveret værelser til, vil der naturligvis blive tilbudt overnatning ude i byen uden ekstra omkostninger.

 

Ved tilmeldingen skal du oplyse følgende:

Dit cpr. Nummer,

Om du er diabetiker eller har andre specielle kostønsker,

Hvilket foder din hund spiser, Eukanuba eller Basic, eller om du selv medbringer foder.

Beløbet på dine rejseudgifter.

Om du skal med på fælles transporten om søndagen, fra Fuglsangcentret til Fredericia banegård.

Vi vil også gerne vide, hvem du evt. kan bo sammen med, da der kan være rift om værelserne.

 

Der vil være programmer og regnskaber på punkt og sort til uddeling under arrangementet. Programmet fremgår endvidere af denne invitation.

Du kan få foreningens vedtægter tilsendt ved henvendelse til kasserer Henning Backs eller formand Kai Østergaard.

Vi glæder os til at se rigtig mange af Jer på generalforsamlingen .

Vel mødt.

Bestyrelsen

 

 

Praktiske oplysninger:

 

Tid: Fredag den 23. til søndag den 25. februar 2018.

Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150 7000 Fredericia

prisen for deltagelse i fællestransport søndag er 25 kr, som opkræves sammen med deltagerbetalingen.

 

Der vil være 2 busafgange fra Fuglsangcentret til Fredericia banegård .

Første busafgang kl. 12.50

Anden busafgang kl. 13.15

Husk at der ingen fællestransport er fra Fredericia banegård til Fuglsangcentret fredag.

 

Der ydes rejsegodtgørelse med billigste offentlige transportmiddel, til aktive medlemmer.

Der ydes ikke rejsegodtgørelse til interessemedlemmer/ledsagere.

 

Bemærk: Din tilmelding er bindende, og ved afbud senere end 14 dage før generalforsamlingen kan tilbagebetaling ikke forventes.

 

På ankomstdagen fredag vil du kunne få udleveret værelsesnøglerne fra kl. 13.00

Husk at værelset skal være forladt og værelsesnøglen skal afleveres i receptionen inden kl. 10.00 på afrejsedagen.

 

HUSK HUSK HUSK

DIN HUND SKAL VÆRE NYLIG LOPPEBEHANDLET Med et af de i handlen godkendte midler.

HUSK Også hundens sundhedskort. Dette er nødvendigt ved akut dyrlægebesøg.

Husk ligeledes, at afmærke din bagage, så den er let genkendelig for hjælpere og dig selv.

 

 

 

Program for generalforsamlingen i Landsforeningen af Førerhundebrugere LAF 23. – 25. februar 2018.

 

Fredag den 23. februar 2018

 

16.00-18.00:

Ankomst og indkvartering.

 

18.00: Middag.

 

19.30-20.00:

Velkomst, præsentation samt gennemgang af generalforsamlingens program.

 

20.00-20.15:

Generalforsamlingen åbnes.

1. Valg af dirigent.

2. Valg af mindst 1 referent samt 3 stemmetællere. Mindst én af stemmetællerne skal være punktlæser.

 

20.15-20.35: Kaffe/the

 

20.35-22.00:

3. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse.

Beretningen læses ikke op i sin helhed på Generalforsamlingen, de enkelte punkter vil blive kommenteret.

Hele årsberetningen vil kunne læses på bladet "Førerhunden" nr. 1 2018 eller på vors hjemmeside www.foererhundebrugerne.dk.

 

Herefter vil der være hyggeligt samvær.

 

Lørdag den 24. februar

 

07.30-09.00:

Morgenmad.

 

09.00-09.40:

Generalforsamlingen genoptages.

4. Kasseren fremlægger foreningens reviderede årsregnskab til godkendelse.

 

09.40-10.15:

5. Indkomne forslag.

 

10.15-10.35:

Kaffe/the

 

10.35-12.00:

6. Fremtidigt arbejde, det er her, du kan komme med ideer til, hvad foreningen skal arbejde med.

 

12.00-13.30:

Frokost

 

13.30-15.45: Mød DBS’ førerhundeordning, forretningsudvalget og Instruktørforeningen.

 

15.45-16.00: Kaffe/the.

 

16.15-17.30: Aktiviteter for 2 og 4-benede. Instruktørerne hjælper med en lille gåtur, så der bliver plads til aftensmaden, og så vi alle får rørt os lidt!

 

18.30: Middag med efterfølgende kaffe/the – og hyggeligt samvær.

 

Søndag den 25. februar

 

07.30-09.00:

Morgenmad.

 

09.30: Generalforsamlingen genoptages.

Husk: At værelserne skal være forladt og nøglen skal være afleveret i receptionen

Senest kl. 10.00.

 

7. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret. 300 kr. For aktive medlemmer og 150 for interessemedlemmer.

 

09.40-11.10:

8. Valg.

Der skal i år vælges følgende:

a) Formand for 2 år

b) 1 kasserer for 1 år.

c) 1 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

d) 2 suppleanter for 1 år.

e) 1 revisor for 2 år.

f) 1 revisorsuppleant for 1 år.

Under afstemningen serveres kaffe / the

 

11.10-11.30:

9. Eventuelt.

 

11.30-11.45:

Evaluering af Generalforsamlingen.

 

11.50-12.00:

Den nye bestyrelse samles kort.

 

12.00: Frokost.

 

Herefter afrejse.

Kl. 12.50 Første bus kører fra Fuglsangcentret til Fredericia banegård.

Kl. 13.15 Anden bus kører fra Fuglsangcentret til Fredericia banegår.

 

Ret til ændringer forbeholdes naturligvis af hensyn til DSB