Invitation til generalforsamling, 18.-20. marts 2022

Nedenfor kan du se invitationen til generalforsamlingen, som den også kan læses i det kommende nummer af Førerhunden. Dagsordenen findes til sidst på siden.

Invitation til generalforsamling i Landsforeningen Af Førerhundebrugere.

Fredag d. 18. – søndag d. 20. marts 2022.

 

Kære medlemmer af LAF!

Du og din hund og evt. ledsager inviteres hermed til den ordinære generalforsamling i LAF på Fuglsangcentret fra fredag d. 18. til søndag d. 20. marts 2022.

Generalforsamlingen er stedet, hvor du har indflydelse på, hvad foreningen skal arbejde med i det kommende år. Det er også her bestyrelsen vælges og det er her, du har mulighed for at møde Dansk Blindesamfund og førerhundeordningen.

 

Herudover er der naturligvis det gode sociale samvær, hvor vi har muligheden for at hygge os, møde nye mennesker og udveksle erfaringer om det at have førerhund. Der er med andre ord masser af gode grunde til at deltage i generalforsamlingen

 

I år skal der vælges:

En formand for 2 år,

1 bestyrelsesmedlem for 2 år.

2 suppleanter for 1 år,

1 revisor for 2 år og 1 revisorsuppleant for 1 år.

 

Bestyrelsen har inviteret Førerhundeordningen og Jannie Hammershøi fra Dansk Blindesamfunds forretningsudvalg til at komme fredag aften, hvor vi bl.a. skal høre om, hvad der sker i førerhundeordningen lige nu, og der vil være mulighed for spørgsmål og debat.

 

Prisen for deltagelse er 700 kr. for aktive og interessemedlemmer og 900 kr. for øvrige ledsagere. Børn under 15 år deltager for kr. 450,00.

 

Har Du forslag som ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal disse være formanden i hænde senest 14 dage før Generalforsamlingens afholdelse, det vil sige fredag d. 4. marts.

Forslag sendes til:

 

Bue Vester-Andersen

C.F. Richs Vej 124, 2. th.

2000 Frederiksberg

Tlf.: 4061 6024

e-mail: formand@foreningen-LAF.dk

 

For at kunne deltage på Generalforsamlingen, skal du have betalt dit kontingent til foreningen. Dette udgør 300 kr. for aktive medlemmer og 150 kr. for interessemedlemmer.

 

Du kan tilmelde dig til kasserer Michael Kok på tlf. 20 41 59 19 e-mail.

Kasserer@Foreningen-LAF.dk

 

Af hensyn til overnatningsmulighederne vil vi bede om tilmelding senest d. 25. februar 2022. Såfremt der er flere tilmeldte end vi har reserveret værelser til, vil der naturligvis blive tilbudt overnatning ude i byen uden ekstra omkostninger.

 

Ved tilmeldingen skal du oplyse følgende:

Dit DBS medlemsnummer,

Om du har specielle kostønsker,

Hvilket foder din hund spiser, Eukanuba eller Basic, eller om du selv medbringer foder.

Beløbet på dine rejseudgifter.

Om du skal med på fælles transporten om søndagen, fra Fuglsangcentret til Fredericia banegård.

Vi vil også gerne vide, hvem du evt. kan bo sammen med, da der kan være rift om værelserne.

 

Der vil være programmer og regnskaber på punkt og sort til uddeling under arrangementet. Programmet fremgår endvidere af denne invitation.

Du kan få foreningens vedtægter tilsendt ved henvendelse til kasserer Michael Kok eller formand Bue Vester-Andersen.

Vi glæder os til at mødes alle sammen på generalforsamlingen .

Vel mødt.

Bestyrelsen

 

 

Praktiske oplysninger:

 

Tid: Fredag den 18. til søndag den 20. marts 2022.

Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia

prisen for deltagelse i fællestransport søndag er 25 kr, som opkræves sammen med deltagerbetalingen.

 

Der vil være 2 busafgange fra Fuglsangcentret til Fredericia banegård .

Første busafgang omkring kl. 12.50

Anden busafgang omkring kl. 13.15

Husk at der ingen fællestransport er fra Fredericia banegård til Fuglsangcentret fredag.

 

Der ydes rejsegodtgørelse med billigste offentlige transportmiddel, til aktive medlemmer.

Der ydes ikke rejsegodtgørelse til interessemedlemmer/ledsagere.

 

Bemærk: Din tilmelding er bindende, og ved afbud senere end 14 dage før generalforsamlingen kan tilbagebetaling ikke forventes.

 

På ankomstdagen fredag vil du kunne få udleveret værelsesnøglerne fra kl. 13.00

Husk at værelset skal være forladt og værelsesnøglen skal afleveres i receptionen inden kl. 10.00 på afrejsedagen.

 

HUSK HUSK HUSK

DIN HUND SKAL VÆRE NYLIG LOPPEBEHANDLET Med et af de i handlen godkendte midler.

Husk ligeledes, at afmærke din bagage, så den er let genkendelig for hjælpere og dig selv.

 

Program for generalforsamlingen i Landsforeningen af Førerhundebrugere LAF 18. – 20. marts 2022 på Fuglsangcentret.

 

Fredag den 18. marts

 

16.00-18.00: Ankomst og indkvartering.

 

18.00-19.30: Middag.

 

19.30-19.45: Velkomst og præsentation.

 

19.45-22.00: Mød Dansk Blindesamfund og førerhundeordningen. Der vil blive serveret kaffe/the undervejs.

 

22.00 Hyggeligt samvær.

 

Lørdag den 19. marts

 

07.30-09.00: Morgenmad.

 

09.00-12.00: Generalforsamlingen åbnes. Der serveres kaffe/the undervejs

 

12.00-13.30: Frokost

 

13.30-14.30: Generalforsamlingen fortsætter og der serveres kaffe/the

 

14.45-17.30:Aktiviteter for 2 og 4-benede

 

18.30: Middag med efterfølgende kaffe/the i restauranten – og hyggeligt samvær.

 

Søndag den 20. marts

 

07.30-09.00: Morgenmad.

 

09.30-11.30:Generalforsamlingen fortsættes. Herunder serveres kaffe/the

 

11.30-11.45: Evaluering af Generalforsamlingen.

 

12.00: Frokost.

 

Herefter afrejse.

Kl. 12.50 Første bus kører fra Fuglsangcentret til Fredericia banegård.

Kl. 13.15 Anden bus kører fra Fuglsangcentret til Fredericia banegår.

 

Ret til ændringer forbeholdes.

 

Dagsorden Til LAF’s generalforsamling d. 18. – 20. marts 2022

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af 3 stemmetællere og mindst 1 referent.
 3. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning til godkendelse.
 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Indkomne forslag.
 6. Fremtidigt arbejde.
 7. Fastsættelse af kontingent.
 8. Valg af:
 9. a) Formand)
 10. b) 1 bestyrelsesmedlem.
 11. c) 2 suppleanter til bestyrelsen.
 12. d) 2 revisorer.
 13. e) Revisorsuppleant.
 14. Eventuelt.