Førerhunde i taxaer (fra hyrevogenslovgivningen)

 

I bekendtgørelse om taxikørsel m.v. (BEK nr 220 af 31/03/2000) står der i kapitel 7,

  • 34: ”Føreren har pligt til at medtage blinde eller svagtseende personer med førerhund, medmindre dette vil være til gene for førerens helbred.”